Thiết bị làm sạch sàn có trọng lượng

BF526

1800W, 220-240V, tấm đế 17’’, 175 RPM