Phòng bức xạ

Phòng máy phát bức xạ phải được cách nhiệt hoàn toàn và được sàng lọc từ các tia phóng xạ đi vào hành lang hoặc các vị trí khác có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người.