XC-25B

420(W)*485(D)*400(H) mm, 220-240V, 50/60Hz

30L, 48W, Màu trắng/đen