Vải Velvet

Vải bọc nhung, truyền thống được làm từ lụa, hiện nay thường được làm từ sợi tổng hợp.