Vải Polyester

Vải Polyester được sử dụng thường xuyên hơn trong chăn và chăn bông so với các tấm trải giường thực tế