Vải giả da

Giả da là một vật liệu lâu dài, bền và trông cực kỳ tự nhiên. Một sự xuất sắc cổ điển sẽ không bao giờ lỗi mốt, hoàn hảo cho cả bộ sưu tập mùa đông và mùa hè.