Vải bò

Chắc chắn, chịu lực, hoàn toàn bằng cotton hoặc bằng sợi co giãn. Siêu thích ứng với mọi hình dạng. Kể từ khi được phát minh, ở Genoa, cho đến ngày nay, chất liệu này thực sự chưa bao giờ lỗi mốt!