Vải Acrylic

Acrylic là một loại sợi tổng hợp bắt chước len. Nó có sẵn trong một số màu sắc sống động làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực ngồi bình thường.