Vải Acetate

Acetate là một loại vải tổng hợp ban đầu được tạo ra để bắt chước lụa về độ bóng và sáng của nó. Đồ nội thất bọc axetat tăng thêm đẳng cấp và sự sang trọng cho khu vực tiếp khách trang trọng, mặc dù nó không bền bằng các loại sợi tổng hợp khác.