Round Cotton Covered Cord

Dây điện vải kiểu cổ 18/2 – Dây kiểu cổ điển 25′ 18 Gauge (Tròn đen)

Danh mục: