Quầy lễ tân

Hiện nay, các văn phòng đang rất chú trọng đến việc thiết kế và trang trí bàn tiếp đón.