Quầy lễ tân

Các địa điểm hiệu quả nhất quảng bá thương hiệu của cơ sở, hiển thị giao tiếp rõ ràng, hỗ trợ điều hướng và cung cấp các tiện nghi và tiện nghi như tiếp cận điện cho các thiết bị điện tử cá nhân.