Phòng thí nghiệm

Các mặt hàng hiệu suất cao dễ lau chùi, đặc biệt bền và thích ứng theo thời gian được yêu cầu trong phòng thí nghiệm.