Phòng làm việc

UNICOS cung cấp một loạt các đồ đạc để hỗ trợ các bác sĩ, y tá và nhà trị liệu làm việc hiệu quả và hiệu quả để họ có thể tập trung vào những gì họ làm tốt nhất: chăm sóc bệnh nhân