Phòng điều trị

Thiết kế nội thất của các phòng này thường được xác định bởi ngân sách cũng như số lượng bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị.