Ổ điện Sleek Socket Ultra

Nắp ổ cắm điện mỏng với Bộ quản lý dây và dải cắm điện 3 ổ cắm, 8 foot, kích thước tiêu chuẩn

Danh mục: