Ổ điện Leviton T5325

W 15 Ampe 125 Volt, Chống giả mạo, Ổ cắm đôi trang trí, Lưỡi thẳng, Nối đất, 1 gói, Màu trắng

Danh mục: