Nước giặt có hương thơm hiệu suất cao

NO.XXM22880, 500 ml, 0.635 kg