Máy vệ sinh đa năng

48kg, làm sạch bằng nước lạnh

L37.5*W126*H113.3, 1100W, 154RPM/min