Máy vệ sinh đa năng

51kg, làm sạch bằng nước lạnh

L45*W36*H129, 1500W, 175RPM/min