Máy chiếu YABER

Máy chiếu có WiFi và Bluetooth, Máy chiếu phim di động 9000L 5G WiFi 1080P Hỗ trợ 4K, Máy chiếu rạp hát tại nhà mini YABER V5 có giá ba chân và túi Tương thích với điện thoại HDMI PC TV Stick

Danh mục: