Máy chà sàn đi bộ tự động

116kg, làm sạch bằng nước lạnh

27L bình chứa dung dịch, L900*W650*700/1270mm, làm việc liên tục 5.5H