Màn hình Sceptre

Màn hình LED 24″ chuyên nghiệp mỏng 75Hz 1080p 2 loa tích hợp HDMI VGA, Màu đen máy (Dòng E248W-19203R)

Danh mục: