Lưỡi gạt nước nhựa dẻo cửa sổ

BJJ-07

8.5×4.5×34.5cm, 0.4kg