Khu vực công cộng/sảnh đợi

Sảnh đợi là nơi đầu tiên để khách tương tác với khách sạn. Do đó, sự rộng rãi, không gian và nhiều cây xanh của khách sạn là một lợi thế rất lớn.