KHÓA CỬA THẺ THÔNG MINH

EY-20

Màu bạc, 35-55mm, 6V( Pin 4x AA)