Khóa cửa thẻ thông minh với phần mềm miễn phí Hotel Lock

EY-11, màu vàng và bạc

6V( Pin 4x AA)