• Trang chủ
  • Sản phẩm
  • Khóa cửa khách sạn thẻ chìa khóa thông minh RFID với hệ thống phần mềm quản lý

Khóa cửa khách sạn thẻ chìa khóa thông minh RFID với hệ thống phần mềm quản lý

E301, Màu đen, bạc, vàng

35-55mm, 6V(Pin 4x AA)