K-H1262

0.6 lít – Màu đen – 220V-240V

44.3×22.7×3.6cm