HS-30G

420(W)*485(D)*400(H) mm, 220-240V, 50/60Hz,

Màu Trắng/Đen, 30L, 48W