Hành lang

Hầu hết các khách sạn đều tập trung vào thiết kế nội thất hành lang để làm cho chúng trông sang trọng và nghệ thuật hơn