Giỏ vệ sinh khách sạn

Dễ đẩy, chống thấm nước, thân thiện với môi trường