Ga-ra

Trong xu hướng hiện đại ngày nay, hầu hết các công trình dân cư bao gồm không gian nhà để xe, với một khu vực đủ cho kích thước của ngôi nhà để chứa ô tô và các phương tiện khác.

Danh mục: