G-H1261

Màu bạc – 0.6 lít – 220V-240V- 44.3×22.7×3.6cm