F7W

Đen – 1600W – 2 tốc độ cao thấp tùy chọn

220-240V

Danh mục: