Dung dịch giặt tẩy đậm đặc

Màu xanh, PH 6.0~8.5, 20L/thùng