Đồng hồ SAMSUNG Galaxy 4

Đồng hồ thông minh với Trình theo dõi màn hình điện tâm đồ cho Sức khỏe, Thể dục, Chạy bộ, Chu kỳ giấc ngủ, Phát hiện ngã GPS, Bluetooth, Phiên bản Hoa Kỳ, SM-R860NZKAXAA, Màu đen