Đèn huỳnh quang compact Sunlite FT36DL/841/10PK

Bóng đèn tuýp đôi 36W, Ánh sáng trắng mát 4100K, Đế 2G11, Bộ 10 bóng

Danh mục: