Dây điện VEVOR self

Điều tiết cáp sưởi ấm đường ống, băng nhiệt 80-feet 5W/ft cho đường ống, làm tan tuyết trên mái nhà, chống đóng băng đường ống và máng xối, 120V

Danh mục: