Dây điện southwire

25′ 6/3 có dây nối đất nhãn hiệu Romex SIMpull dây điện dân dụng trong nhà loại NM-B, Màu trắng

Danh mục: