Dây điện GS Power Marine Wire

50 Ft, 14 Gauge Dây điện thuyền AWG – Đồng bọc cách điện màu đen và đỏ không chứa oxy

Danh mục: