Dây cáp Amazon Basics High

Cáp HDMI tốc độ (48Gbps, 8K/60Hz ) – 3 Feet, Màu trắng

Danh mục: