Đại học

Vì đây là môi trường học tập năng động nên thiết kế của khu vực phải bao gồm cả tính thẩm mỹ và bố trí hợp lý