D07

Đen – 1800W – 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn,

220-240V

Danh mục: