D02B

Trắng – 1200W – 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn, 220-240V

Danh mục: