D01B

1600W – 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn

220-240V

Danh mục: