Chổi quét sàn 2 trong 1 tay cầm dài

JBS-QJS-0124-GN

13x12x58cm, 0.8kg