Chổi bọt biển và bàn chải kẽ hở

YF-211, đầu bàn chải mở rộng 22cm, treo dễ dàng, cất giữ tiện lợi