Bồn rửa trong nhà tắm

Ngoài ra còn có các bồn rửa với đủ hình dạng, với màu sắc từ kiểu dáng cổ điển và vượt thời gian, và các lớp hoàn thiện phù hợp với mọi sở thích.