Sản phẩm MÁY SẤY TÓC

 • D01B

  1600W – 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn 220-240V
 • D02B

  Trắng – 1200W – 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn, 220-240V
 • D07

  Đen – 1800W - 3 gió nóng, 2 gió mát tùy chọn, 220-240V
 • F18

  Màu bạc – 1600W – High – 4 tốc độ cao thấp tùy chọn 220-240V
 • F7W

  Đen – 1600W – 2 tốc độ cao thấp tùy chọn 220-240V

Sản phẩm khác